Saturday, July 24, 2004

Vấn đề tiếng Việt trên BLogger...

  Gần đây, BLogger (chứ không phải CreatZyNotes) có nhiều lần nâng cấp dịch vụ, trong đó, có việc đưa hộp soạn thảo WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) với nhiều tính năng soạn thảo trực quan vào phục vụ. Với hộp soạn thảo mới này, bạn có thể sử dụng các công cụ định dạng văn bản theo kiểu "thấy gì được nấy".

  Tuy nhiên, không biết do một vài bug (lỗi nhỏ) nào đó trong hộp soạn thao WYSIWYG mà font mặc định khi soạn thảo của hộp này lại không phải là font quốc tế nên "tạm thời" không thể hiện được tiếng Việt. Tạm thời ở đây có nghĩa là nếu bạn chủ động chỉnh lại font soạn thảo trên thực đơn kéo xuống ở phía trên bên trái hộp soạn thảo (loại trừ 3 font Georgia, Trebuchet, và Webdings) thì tiếng Việt lại được thể hiện một cách bình thường. Hơn nữa, cho dù bạn không chỉnh lại font trong hộp soạn thảo thì khi xuất bản (publish) lên trang web, chức năng định dạng của CreatZyNotes cũng định dạng lại mọi chữ với font Times nên cũng không có vấn đề gì trong việc thể hiện.

   Còn nếu thích, bạn có thể không dùng hộp soạn thảo WYSIWYG này mà chuyển sang hộp source-coding (soạn thảo mã nguồn) mà lâu nay vẫn thường dùng. Để làm việc đó, bạn nhìn lên góc trên bên phải của hộp soạn thảo, sẽ thấy 2 cái tab (bảng) tiêu đề là "Edit HTML" và "Compose"; hiện tại, theo mặc định, bạn đang dùng cái "Compose"; bạn chỉ cần chuyển sang "Edit HTML" là được. Ở trên cái hộp soạn thảo mã nguồn "thô sơ" này thì... lại không bị bug trong việc thể hiện tiếng Việt! (Như lâu nay vẫn thế) Nhưng hiển nhiên là các công cụ sẽ hạn chế hơn, và sẽ không được thấy ngay kết quả định dạng văn bản.

  Đó là một vài vấn đề trong những nâng cấp của BLogger.
No comments: