Thursday, July 29, 2004

Bất mãn chế độ

Hic, còn đâu là tổ quốc thân yêu, là quê hương yêu dấu... ???
Tôi thương con người VN, quê hương xứ sở bao nhiêu thì tôi càng thấy bất mãn bấy nhiêu....
- Quy chế mới về biểu diễn nghệ thuật
- Một nhóm cảnh sát cơ động chặn xe, đánh người

... Bất mãn quá, không nói nên lời !

No comments: