Friday, July 30, 2004

Nông dân có khác !

 
Trái "bom" ... dưa hấu

Trong cuộc đua ô tô chặng Saint Petersburg - Tiphliso năm 1924, nông dân vùng Kavkaz đã hoan hô những chiếc ô tô đi ngang qua bằng cách ném cho các nhà thể thao nào là lê, táo, dưa hấu, dưa gang. Kết quả là chúng làm bẹp, làm thủng vỡ cả hòm xe, còn những quả táo thì làm các tay đua bị thương nặng.
...

Chỉ cần một vài tính toán vật lý đơn giản về vận tốc quán tính và năng lượng (theo vận tốc và khối lượng), bạn cũng có thể thấy những quả dưa hấu đã trở thành những quả bom, còn những quả táo lại là những viên đạn... !

(Theo Vật Lý Vui)No comments: