Monday, July 26, 2004

Chu kỳ tình cảm của đàn ông

VnExpress - Chu kỳ tình cảm của đàn ông

- Tình cảm của đàn ông đàn hồi theo quy luật

- đàn ông chỉ nói khi có lý do và cũng không có nhu cầu nói chuyện với vợ nhiều lắm. Thể hiện tình cảm bằng ngôn ngữ không phải là thế mạnh của họ. Đàn ông cần nhất được chấp nhận như anh ta vốn có.

- Họ đẩy quan hệ vợ chồng đến chỗ khó có thể chịu đựng được nhau. Thực ra, chỉ vì họ đã ở bên nhau quá nhiều.... Biết được điều này, phái đẹp có thể tìm được cách co giãn hợp lý, đồng điệu với chu kỳ của chàng, và như thế, hôn nhân sẽ bền vững mãi mãi.

1 comment:

Bluerose said...
This comment has been removed by a blog administrator.