Thursday, June 01, 2006

Tham nhũng

Hôm nay đọc bài "Tham nhũng" trong Bách khoa Toàn thư Mở, mới thấy có mấy điều thú vị!

1. Công thức tham nhũng:

Tham nhũng = Độc quyền + Bưng bít thông tin - Trách nhiệm giải trình


2. Thực trạng thế giới:

Bản đồ tham nhũng thế giới

Căn cứ theo "chỉ số nhận thức tham nhũng", thì đứng đầu là Bắc Âu, Bắc Mỹ, Úc và Nhật (phần màu xanh/vàng trên bản đồ); còn các nước nghèo ở Trung Phi như Bangladesh, cộng hòa Ched, hay ở châu Á như Myanmar thì đứng đội sổ (phần màu đỏ sậm trên bản đồ).

3. Các nước Cộng Sản:

Căn cứ theo công thức tính tham nhũng bên trên thì thể chế cộng sản là nơi lý tưởng cho tham nhũng(!?) Nhưng xem lại bản đồ thì thấy cũng không đến nỗi quá tệ: Cuba #59/159, Lào #77/159, Trung Quốc (đại lục) #78/159, và tệ nhất là... Việt Nam #107/159.

No comments: