Wednesday, March 03, 2004

Thành cổ


Nhìn thành quách nát tan giờ đây,
Mà lòng thấy đớn đau tràn đầy.
Nghe cõi lòng chua xót quá,
Ai ở phương xa nào có hay ?!

No comments: