Wednesday, March 03, 2004

Cuộc đời 1/3 gang !

"Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang !"


Dzậy kiểu này chắc đời mình còn có 1/3 gang quá... híc !

1 comment:

Bluerose said...

Ai biểu hay ngủ ngày làm gì!!! :D,:D