Wednesday, March 03, 2004

...


Một ngày nắng, một ngày mưa rào,
rồi đêm đến mấy thương đau.
Một ngày gió, một ngày u buồn,
từng đêm chết trong buồn tủi.

Bao nhiêu, bao nhiêu tình yêu đã qua,
tình yêu đã không hề quay lại.
Bao nhiêu, bao nhiêu tình yêu khờ dại...
Cuộc đời còn hư không !

Người đã đến, người cũng đi rồi,
tình như gió thoảng, mây trôi.
Lời hẹn ước, người cũng quên rồi,
còn chi để ta ngậm ngùi!

....

No comments: