Monday, March 28, 2011

Từ Trung dung Ngũ luân đến Thái cực Tam cương Tam tòng

Thuở sinh thời, Khổng Tử đi tự bắc chí nam, tự đông chí tây, thu thập tinh hoa của khắp thiên hạ mới đúc kết ra được cái thuyết Chính danh Định phận hòng ổn định được thiên hạ. Cái thuyết ấy lấy sự cân bằng (trung dung) và ổn định (định phận) làm trọng. Nhưng đến khi bị lợi dụng để "trị dân" thì sự cân bằng đã bị các giai cấp thống trị xoá bỏ hoàn toàn, vì nó chẳng phục vụ gì cho mục đích cai trị của họ.

Trung dung Ngũ luân trong Nho giáo nguyên thuỷ của Khổng Tử:
- Quân minh thần trung (vua sáng suốt, tôi trung thành),
- Phụ từ tử hiếu (cha hiền từ , con hiếu thảo),
- Phu nghĩa phụ kính (chồng có nghĩa, vợ kính trọng),
- Huynh lương đệ đễ (anh tốt, em nhường),
- Bằng hữu hữu tín (bạn bè tin cậy nhau).

Thái cực Tam cương trong Nho giáo thời Tống, Hán:
- Quân thần: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" (Vua xử tôi chết, tôi phải chết);
- Phụ thử: "Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu" (Cha xử con chết, con phải chết);
- Phu phụ: "Phu xướng phụ tùy" (Chồng nói ra, vợ phải theo);

Thái cực Tam tòng áp đặt cho người phụ nữ:
- Tại gia tòng phụ: ở nhà phải theo cha,
- Xuất giá tòng phu: lấy chồng phải theo chồng,
- Phu tử tòng tử: chồng chết phải theo con.

4 comments:

Bianchii said...

Hello.
I started to write blog in English.
I will write about everything, will be a lot of pictures, reviews of books, films, songs etc.
So it would be nice if you visit my blog sometimes :)
(Sorry for mistakes, I'm still learning English)
http://bianchii.blogspot.com

su35flanker said...

Bác ơi cho em hỏi làm thế nào để kích cỡ trang blog rộng ra toàn màn hình như trang của bác được ạ. Cảm ơn bác

tomyquyen said...

it is very good for you!

Jack said...

Chào bạn… mình muốn liên kết với website bạn… mong bạn có thể liên kết với site mình nha…. thanks bạn nhiều ^_^
Site mình là: http://share2vn.blogspot.com