Saturday, August 14, 2004

Kiểm tra tính cách bằng nước chanh

Lượng nước bọt tiết ra khi bạn nhỏ một giọt nước chanh vào lưỡi có thể tiết lộ tính cách của bạn.

Hãy thử cuộc kiểm tra đơn giản sau với bạn bè, người thân, và so sánh để xem mình là người nội tâm hay hướng ngoại.

Bạn cần:

Lát chanh
Cân đĩa
Quả bông xơ
Bạn làm như sau:

- Nhỏ một giọt chanh lớn vào lưỡi, và súc trong miệng trong 10 giây.

- Lấy quả bông xơ thấm hết nước bọt bạn tiết ra.

- Cân quả bông đó lên để xem nó nặng bao nhiêu.

- So sánh kết quả với bạn bè và người thân, xem của ai nặng nhất.

Kết quả:

- Người nội tâm sẽ tiết ra nhiều nước bọt hơn.

- Người hướng ngoại sẽ không có nhiều nước bọt lắm.

Các nhà khoa học đã lý giải điều này như sau. Hiện tượng đó liên quan tới một vùng não gọi là Hệ lưới hoạt hoá (RAS), phản ứng với những kích thích như thức ăn, giao tiếp xã hội. Chẳng hạn, nó kiểm soát lượng nước bọt tiết ra khi tiếp xúc với thực phẩm. Nước chanh chính là một loại thực phẩm kích thích tốt. Vắt giọt chanh xuống lưỡi sẽ làm bạn chảy nước miếng, điều đó chính là do hệ RAS đang phản ứng với nước chanh.

Các nhà khoa học nay cho rằng những người nội tâm có hoạt động gia tăng ở vùng RAS, nên vì thế sẽ gia tăng sự tiết ra nước bọt. Vì vùng RAS ở người nội tâm có hoạt động cao hơn, cho dù khi nó không bị kích thích, nên chỉ cần một kích hoạt nhỏ là tạo ra một phản ứng lớn. Điều này có nghĩa là người nội tâm sẽ tiết ra nhiều nước bọt khi phản ứng với nước chanh. Nhưng vì RAS cũng bị tác động bởi những giao tiếp xã hội, nên người nội tâm sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn khi gặp gỡ mọi người.

Mặc khác, ở người hướng ngoại, có ít hoạt động ở vùng RAS khi nó không bị kích thích, vì vậy phải cần một lượng kích thích lớn hơn để tạo ra một phản ứng. Do đó, họ thường tiết ra ít nước bọt hơn người nội tâm khi tiếp xúc với giọt chanh, nhưng lại thoải mái hơn với những giao tiếp xã hội.

Qua thí nghiệm các nhà khoa học tìm thấy, người hướng nội tiết ra nhiều hơn 50% lượng nước bọt so với người hướng ngoại. Nhưng cũng cần nhớ rằng có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới việc chảy nước miếng, như thời điểm trong ngày và mức độ khát nước.

Minh Thi (theo BBC)

No comments: