Sunday, January 28, 2007

☺☻

Buồncười, chết mà còn đi được?: Buồn cuời chết đi được!


Hê hê, đúng là buồn cười chết đi được :))
Hồi đó biết có từ điển định nghĩa "buồn cười: buồn mà cười" đã thấy tức cười rồi, bây giờ bác Hiếu Tri lại còn thêm cả vế sau nữa, thật là hết ý luôn!

Thật là hay tuyệt cú mèo, tiếng Việt thế mà tếu thật đấy chứ!

Tức cười ghê! Tức mà còn cười, ha ha!!!

No comments: