Monday, September 06, 2010

Kỹ nữ đa tình "đi tu"

Hỡi ôi con Tạo xoay vần
Giàu sang phút chốc nợ nần phong ba
"Tu" hay chăng cũng bởi ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!

Đôi dăm ba tháng chẳng dài
Nhưng tâm động ắt thấy dài lê thê
Ngày dài bướm chán ong chê
Dài đêm mong đợi thêm ghê chán chường...

Kìa nhân thế vốn vô thường!
Càng vương thế sự, càng vương gông tù
Hay vướng mắc, dễ hận thù
Hay thương bao cũng hay thù bấy nhiêu!

Tâm xao động, xác tiêu điều
Hằn lên khuôn mặt quá nhiều đắng cay
Đêm không ngủ, mấy ai hay?
Kiếm đâu hạnh phúc chuỗi ngày phù du?!

Một lời dứt khoát "đi tu"
Tu chi âu cũng chẳng bù cho tâm
Tâm kia dứt bụi hồng trần
Khi tâm thạnh tịnh tất thân thanh nhàn!

No comments: