Sunday, September 05, 2010

Bánh xe trên những Dặm đường

Em hẹn tôi một buổi chiều, tin qua nhắn lại ít nhiều cảm thông... vậy mà khi đã đến xong, một lời không hiểu, đi tong buổi chiều!

Chỗ em cách có bao nhiêu, 10 cây phố xá, sá gì mưa rơi! Một khi tôi đã đến nơi, liền phone em cái nhắn tin số phòng. Nhưng ai hiểu được nỗi lòng "thấy con số nhỏ, lòng vòng cho vui!" Rằng "trăm chó đốm tới lui... thêm con chó lẻ cũng chui lên phòng"...

Bỗng sao chua xót cõi lòng, nửa giờ chưa tới, một giờ vẫn chưa... Hỏi em thì mới nghe thưa "Bởi anh nhắn vậy, em chừa anh luôn!" Trong phòng như bỗng mưa tuôn, lạnh da gai ốc nóng luồng khí căm! Sao em nói quá xa xăm, để anh chẳng hiểu lỗi lầm chi đây?!

Em rằng "đó quá khinh đây!" "Đó coi đây ví con cầy đó chăng?!" Chợt nghe tâm trí đóng băng, giữ phone không không vững, thăng bằng mất tiêu... Căm chi ít, xót xa nhiều! Khốn câu hài hước, nạn điều oái oăm! Hoá Công gieo chi nỗi hiểu lầm... phim hay kinh điển cũng nhầm hay sao???

Than ôi, trong dạ ngán ngao, gặp tôi em bảo "anh nào (có) hợp gu!!!" Mặt tôi bỗng hoá ngu ngu, thân tôi bỗng đứng thu lu thẩn thờ... Bao hôm sáng đợi đêm chờ, bỗng dưng biến mất (trong) một giờ đắng cay?! Cầm nước mắt, múa chân tay, cho tan uất ức tim này bớt đau...

Tình người còn ít cho nhau, hẹn em uống nước dưới lầu quán con. Nhưng mưa kia quá héo mòn, phố kia trống vắng chẳng còn quán nao?! Thôi thì số chẳng có nhau, cố chi thêm nỗi ngán ngao chán chường?!!!

Xe trên phố, bánh trên đường,
trái tim lăn tiếp dặm trường nhân gian...

1 comment:

Bad day said...

Buồn nhưng đọc thấy hay :)