Saturday, December 19, 2009

Niệm Khúc Cuối

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi...


Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em!!!

> Nghe tại MP3.Zing.VN

No comments: