Thursday, February 05, 2009

Làm sao qua được cái hạn này đây?!

Một chữ hạn, hai nghĩa khác nhau, thế mà hay!
Hạn = deadline
Hạn = misfortune

No comments: