Friday, August 25, 2006

Kết quả của tranh cãi về Pluto

Sau nhiều thập kỷ tranh cãi về vị trí của "hành tinh thứ 9" Pluto(Diêm Vương Tinh) trong hệ Mặt Trời thì rốt cuộc bây giờ phe "bảo thủ" đã thắng khi Pluto bị "giáng cấp" xuống thành một "chú lùn" chứ không được đứng ngang hàng với 8 hành tinh còn lại!

Kết quả này có lẽ cũng nhờ một phần vào việc tìm ra nhiều thiên thể tương tự Pluto trong hệ Mặt Trời, trong đó chắc có cái thiên thể của một chị nào đó người VN (mà mình quên mất tiu rồi :( )

theo VNExpress

No comments: