Saturday, February 28, 2004

Tiếng Việt

Hôm nay mình tình cờ tìm ra cái trang "BLogger".... cũng là một ý tưởng khá CreatZy: weB+Log=BLog !
Hi vọng là nó sẽ có ích !

No comments: