Sunday, February 29, 2004

Quả là nhiều thứ.... thức thâu đêm...

Hôm qua, đến khua, mỏi rả cả lưng rồi, tưởng đi ngủ được rồi, không ngờ lại gặp vấn đề tiếng Việt trên Windows (chứ không phải trên mạng nữa)... Ha ha.... MS hết thời rồi, "dựng sẵn" không chơi, lại cứ khăng khăng bảo thủ cái "tổ hợp" từ thời 8 bit !! :)) Ha ha... ặc ặc...
Ừ, nhưng có thế thì mới biết tại sao hồi đó giờ mình không gõ được tiếng Việt có dấu trêng Yahoo!Messenger.... Nhưng tốn tới cả 1 buổi tối thì.... mệt quá :D

No comments: